Advies

De digitale werkplek biedt vele nieuwe mogelijkheden voor organisaties. Cloud applicaties voorzien in een duidelijke behoefte en worden zonder tussenkomst van IT door medewerkers gebruikt. Mede hierdoor zijn beveiliging, compliance en data loss uitdagingen waar IT-organisaties steeds vaker mee te maken krijgen. CloudGuide helpt organisaties grip te krijgen op applicaties, data en gebruikers.

Een heldere visie, een duidelijke strategie en een projectmatige aanpak zijn voor cloud projecten randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie en adoptie. CloudGuide adviseert bedrijven over visie- en strategieontwikkeling rondom de cloud.

Strategisch advies

 • Visie en strategie rondom cloudoplossingen
 • Marktverkenning en second opinion
 • Business case en Total Cost of Ownership 
 • Pakketselectie
 • Risk assessments

Praktisch advies:

 • Proof of concept
 • Cloud Readiness assessment
 • Cloud Confidence assessment

Implementatie

De praktische implementatie van Netskope, OktaBox en Dropbox verloopt zorgeloos met de juiste begeleiding. In samenwerking met de partners worden deze cloud oplossingen eenvoudig geconfigureerd. CloudGuide zorgt voor de integratie met bestaande platformen, zoals Active Directory (AD), Office365, Google en Salesforce.

In praktijk

 • Opstellen projectplannen
 • Begeleiding bij implementatie en configuratie
 • Datamigratie
 • Training en overdracht aan IT

Adoptie

Medewerkers leren tijdens de adoptiefase de mogelijkheden van de cloud diensten kennen en toepassen. Het opgestelde adoptieplan gaat tijdens de implementatie van start. Heldere communicatie omtrent doelstellingen en mijlpalen, successen en leermomenten brengen medewerkers op één lijn.

In praktijk

 • Opstellen adoptieplan
 • Adviseren en begeleiden van gebruikers
 • Trainingen en workshops met eindgebruikers
 • Meten en bijsturen tijdens adoptiefase

Sourcing

Geef finance- en managementteams inzicht in de kosten van cloud applicatiegebruik. Consolideer applicaties en voorkom dataversnippering, inefficiënt gebruik en extra kosten. CloudGuide adviseert over abonnementsvormen, edities, prijzen en scenario’s die passen bij het huidige en toekomstige gebruik.

In praktijk

 • Analyse huidig applicatiegebruik en kosten
 • Opstellen consolidatieplan
 • Advies over en verkoop van cloud abonnementen